Panoráma Bibliaiskola 2018 tavaszán

ONLINE JELENTKEZÉS

Letölthető dokumentumok: Kiírás és tematika / Szórólap

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2018 tavaszán is meghirdetjük biblia­iskolai tanfo­lya­munkat. A Panoráma – Bibliaiskola fel­nőt­tek­nek értékes lehe­tőség azok számára, akik szeret­nének átfogó bibliai ismeretekkel gazda­godni vagy meglévő tudásukat felfrissíteni, átér­tékelni, akik érdeklődnek a keresz­tyén hit alapjai vagy „problémás” kérdései iránt, vagy akár csak művelt­sé­güket szeretnék gyarapítani.

Ebben a félévben előadások és interaktív műhelyek keretében a keresztyén hit alapvető kérdései kerülnek terítékre a biblia­iskolában. Minden alkalom három 30 perces blokkból áll. A három blokkban háromféle szemszögből közelítjük meg a témákat:

  1. Apologetikai rész: mi a kapcsolópont („híd”) a keresztyén tanítás és kultúránk között? Hogyan vélekedik kultúránk erről a kérdésről? Egyetért vele? Félreérti? Elutasítja?
  2. Bibliai rész: mit tanít a Biblia valójában az adott kérdésről?
  3. Etikai rész: hogyan valósítható meg a Biblia tanítása az életünkben?

A tanfolyam ideje alatt lehetőség lesz a témákhoz kapcsolódó irodalom (handout-ok, cikkek, könyvek) tanul­má­nyo­zá­sára is. Min­den alkalommal kínálunk kávét és aprósüteményt is. Az „Elérhető Elő­adók” program keretében az alka­lom előtti, illetve utáni 15-20 percben személyesen is feltehetjük kérdéseinket az előadóknak.

Ha a résztvevők úgy döntenek, a kurzus végén a megszerzett isme­reteikről vizsgát tehet­nek: a vizsga egy szabadon válasz­tott biblia­iskolai témából írt dolgozatból áll. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kapnak.

Azoknak, akik a Panoráma Bibliaiskolában megismert hitelvek és megszerzett ismeretek alap­ján szeretnének elköteleződni a refor­mátus keresztyén hit mellett, lehetőséget kíná­lunk a felnőtt­kereszt­ségre és konfirmációra is. Ennek feltételeiről a lenti elérhe­tő­sé­geken lehet érdeklődni.

A Bibliaiskola költségeit (előadók utazási költsége, bibliaiskolai anyagok, egyéb kiadások) részvételi díjakból tudjuk biztosítani. Az első alkalom ingyenes, minden további alkalom költsége 1000 forint. Aki minden alkalmon jelen van, annak csak az alkalmak díjának felét, tehát a teljes félév 10.000 forint díja helyett csak 5.000 forintot kell kifizetnie. Ha szükséges, támogatást tudunk biztosítani.

Jelentkezés és további információ: mindenekelőtt a Panoráma Bibliaiskola Facebook-eseményének oldalán lehet jelentkezni:

https://www.facebook.com/events/1958397201067768/

…de a bibliaiskola helyszínén sze­mélyesen, valamint a hivatal (kukac) saletrom (pont) net e-mail címen is.
Helyszín, időpont: az előadásokat 2018. március 5-től május 28-ig hétfő estén­ként 18.30-tól 20.00-ig tartjuk egyházközségünk gyüle­ke­zeti termében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük