Panoráma Bibliaiskola 2017

Vannak, akik ünneplik a reformációt, mások sajnálják, hogy megtörtént. Hogyan fonódtak össze a politika, a kultúra és a spiritualitás szálai a 16. századi Európában? Az interaktív kurzus segít néhány félreértés tisztázásában és néhány alapelv megértésében. Reméljük, végül a hallgatók használható segítséget kapnak saját utuk megtalálásához.

ONLINE JELENTKEZÉS

Letölthető dokumentumok: Kiírás és tematika / Szórólap [FRISSÍTETTÜK A TEMATIKÁT!]

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2017 őszén, a reformáció 500. évében is meghirdetjük biblia­iskolai tanfo­lya­munkat. A Panoráma – Bibliaiskola fel­nőt­tek­nek értékes lehe­tőség azok számára, akik szeret­nének átfogó bibliai ismeretekkel gazda­godni vagy meglévő tudásukat felfrissíteni, átér­tékelni, akik érdeklődnek a keresz­tyén hit alapjai vagy „problémás” kérdései iránt, vagy akár csak művelt­sé­güket szeretnék gyarapítani.

Idei témánk: az 500 éves reformáció jelentősége. Minden alkalom három 30 perces blokkból áll. A három blokkban háromféle szemszögből közelítjük meg a témákat:

  1. Apologetikai rész: hogyan vélekedik kultúránk a reformáció alapelveiről? Egyetért vele? Félreérti? Elutasítja?
  2. Bibliai rész: mit tanít a Biblia (és a reformáció) valójában az adott kérdésről?
  3. Fórumbeszélgetés: felvetések és kérdések

A tanfolyam ideje alatt lehetőség van a témákhoz kapcsolódó irodalom tanul­má­nyo­zá­sára is: a handout-ok, cikkek, könyvek elér­hetők lesznek az alkalmakon, illetve a gyülekezeti könyv­tárban. Min­den alkalommal kínálunk kávét és aprósüteményt is. Az „Elérhető Elő­adók” program keretében az alka­lom előtti, illetve utáni 15-20 percben személyesen is feltehetjük kérdéseinket az előadóknak.

Ha a résztvevők úgy döntenek, a kurzus végén a megszerzett isme­reteikről vizsgát tehet­nek: a vizsga egy szabadon válasz­tott biblia­iskolai témából írt dolgozatból áll. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kapnak.

Azoknak, akik a Panoráma Bibliaiskolában megismert hitelvek és megszerzett ismeretek alap­ján szeretnének elköteleződni a refor­mátus keresztyén hit mellett, lehetőséget kíná­lunk a felnőtt­kereszt­ségre és konfirmációra is. Ennek feltételeiről a lenti elérhe­tő­sé­geken lehet érdeklődni.

A Bibliaiskola költségeit (előadók utazási költsége, bibliaiskolai anyagok, egyéb kiadások) részvételi díjakból tudjuk biztosítani. Az első alkalom ingyenes, minden további alkalom költsége 1000 forint. Aki minden alkalmon jelen van, annak csak az alkalmak díjának felét, tehát a teljes félév 10.000 forint díja helyett csak 5.000 forintot kell kifizetnie. Ha szükséges, támogatást tudunk biztosítani.
Jelentkezés és további információ: mindenekelőtt a Panoráma Bibliaiskola Facebook-eseményének oldalán lehet jelentkezni:

https://www.facebook.com/events/1962816010627761

…de a bibliaiskola helyszínén sze­mélyesen, valamint a hivatal (kukac) saletrom (pont) net e-mail címen is.
Helyszín, időpont: az előadásokat 2017. szeptember 25-től hétfő estén­ként 18.30-tól 20.00-ig tartjuk egyházközségünk gyüle­ke­zeti termében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük