Panoráma Bibliaiskola

A Panoráma – Bibliaiskola Fel­nőt­teknek értékes lehe­tőség azok számára, akik szeret­nének átfogó bibliai ismeretekkel gazda­godni vagy meglévő tudásukat felfrissíteni, átértékelni, akik érdeklődnek a keresz­tyén hit alapjai vagy „problémás” kérdései iránt, …